top of page

2020

 • Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy Sali gimnastycznej przy istniejącej Szkole podstawowej w Kruklankach.

 • Projekt budowlany i wykonawczy Przebudowy istniejącego budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego oraz Poradni Chorób Zakaźnych przy Szpitalu Ogólnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 34 w Grajewie wraz z dobudową windy łóżkowo- osobowej.

 • Projekt budowlany i wykonawczy Przebudowy pomieszczeń na potrzeby stworzenia Klinicznego Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku poprzez utworzenie oddziału przeszczepu szpiku kostnego oraz przeniesienie oddziału hematologii w wyniku zmian sposobu użytkowania pomieszczeń VI piętra budynku E i F Szpitalu MSWiA w Olsztynie.

 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy istniejącego Zespołu Porodowego znajdującego się na I p. W budynku 1B w szpitalu „Pro- Medica” w Ełku.

 • Projekt budowlany i wykonawczy Przebudowy Oddziału Neonatologicznego wraz z zabudową korytarza i tarasu mieszczącego się na I piętrze „Pro- Medica” w Ełku.

 

 

2019

 • Projekt koncepcyjny i budowlany biurowca dla firmy Res Energy w Olsztynie.

 • Projekt wykonawczy rozbudowy Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

 • Projekt koncepcji budynku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

 • Projekt koncepcyjny przebudowy istniejącego Zespołu Porodowego znajdującego się na I p. W budynku 1B w szpitalu „Pro- Medica” w Ełku.

 • Projekt budowlany budowy żłobka miejskiego dla 4 grup żłobkowych przy ul. Antonowicza/ Bukowskiego w Olsztynie.

 

2018

 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku szpitalnego nr 4 dla potrzeb nowopowstającego Centrum Medycyny Pediatrycznej wraz z rozbudową łącznika między budynkami nr 4 i nr 3 dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Projekt budowlany rozbudowy Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

 • Projekt budowlany rozbudowy budynku galerii handlowej ‘MANHATTAN” o zewnętrzny zabudowany taras nad wejściem od ul. Kościuszki z przeznaczeniem na strefę gastronomiczną według warunków zabudowy w Olsztynie.

 • Projekt budowlany i wykonawczy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

2017

 • Koncepcja wielobranżowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

 • Konkurs ogólnopolski na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego pn. „CENTRUM PRZESTRZENI INNOWACYJNEJ” przy ul. Batorego 8 w Warszawie dla Szkoły Głównej Handlowej.

 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) przy ul. Rakowej 11 w Olsztynie.

 • Koncepcja wielobranżowa rozbudowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziału Hematologii z pododdziałem intensywnej chemioterapii .

 • Projekt budowlany i wykonawczy budynku przychodni ze szpitalem jednodniowym S.P.Z.O.Z. Białołęka przy ul. Przykoszarowej w Warszawie.

 • Koncepcja wielobranżowa rozbudowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o budynek Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii oraz oddziału Hematologii z podziałem intensywnej chemioterapii.

 

2016

 • Dokumentacja rozbudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dywitach w ramach zadania "Budowa Przedszkola w Dywitach".

 • Dokumentacja  budowy obserwatorium astronomicznego przy Zespole Szkół w Dywitach.

 • Projekt Wykonawczy  Ośrodka Radioterapii w  Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

 • Dokumentacja techniczna rozbudowy budynku przychodni zdrowia wraz z działem rehabilitacji w Dywitach.

 • Dokumentacja projektowo-budowlana dla rozbudowy i modernizacji szpitala wraz z dobudową bloku operacyjnego z centralną sterylizatornią oraz oddziałami: Położniczym, Chirurgii Dziecięcej, Okulistycznym, Otolaryngologicznym, Rehabilitacji Kardiologicznej, Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej, Urazowo-Ortopedycznym, Chirurgii Ogólnej, Psychiatrycznym z Pododdziałem Detoksykacji.

 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę przychodni ze szpitalem jednodniowym S.P.Z.O.Z. Białołęka przy ul. Przykoszarowej w Warszawie.

 

2015

 • Dokumentacja projektowa na: Przebudowę i modernizację pomieszczeń II piętra - skrzydło wschodnie Nefrologii na potrzeby Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z pomieszczeniami diagnostycznymi oraz pomieszczeniami i magazynem pracowników hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

 • Dokumentacja projektowa na podstawie opracowanej koncepcji budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-  przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12.

 • Koncepcja wielobranżowa rozbudowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o budynek Oddziału Onkologii Klinicznej i Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego.

2014

 • Koncepcja programowo - przestrzenna w branży urbanistyczno - architektonicznej  oraz dokumentacja projektowo - budowlana i wykonawcza dla osiedla mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu (≈ 2 ha) w miejscowości Dywity.

 • Bank komórek macierzystych na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Marcelińskiej 44 w Poznaniu.

 • Dokumentacja projektowa dla zadania budowlanego: „Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie.

 • Program funkcjonalno-użytkowy remontu i modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

 

2013

 • Dokumentacja projektowa „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń po trakcie operacyjnym V p. na potrzeby Oddziału Gastroenterologii”  oraz „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń po trakcie operacyjnym IV p. na potrzeby Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej”.

 • Program funkcjonalno-użytkowy zaadaptowania budynku byłej kuchni na Blok Operacyjny Wielospecjalistyczny, salę wybudzeń i Centralną Sterylizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

 • Dokumentacja i pełnienie nadzoru autorskiego dot. Inwestycji: Galerii handlowej w Bartoszycach przy ul. Orzeszkowej, Jagiellończyka, Asnyka.

 • Remont i modernizacja trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie, mieszczącego Oddziały Kardiologii i Chorób Wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

 • Dokumentacja projektowa domu jednorodzinnego dla prywatnego inwestora.

 • Program funkcjonalno-użytkowy, tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku  ("Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku").

 

2012

 • Dokumentacja projektowo - budowlana i wykonawcza wielobranżowa  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35.

 • Projekt architektoniczno–budowlany, wielobranżowy dla modernizacji budynku D w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie na potrzeby poradni Przychodni Przyszpitalnej.

 • Projekt rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

2011

 • Projekt budowlany i wykonawczy zadania pn. „Przebudowa i remont fragmentu szpitala z przeznaczeniem na blok operacyjny (2 sale) i centralną sterylizatornię” SP ZZOZ w Janowie Lubelskim.

 • Koncepcja rozbudowy i modernizacji Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku

 • Koncepcja architektoniczna zabudowy mieszkaniowo - apartamentowej o 85 mieszkaniach, z parkingiem podziemnym „BEST HOUSE” w Olsztynie przy ul. Jarockiej dla developera WPB S.A. - Olsztyn.

 • Konkurs ogólnopolski na koncepcję architektoniczną budynków Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Kortowo) – IV nagroda

2010

 • Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem;

 • Dokumentacja projektowa „Rozbudowy i wyposażenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie” realizowanej w systemie ”zaprojektuj i wybuduj”;

 • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania części obiektów pokoszarowych przy ul. Czarneckiego w Ostródzie z przeznaczeniem na Niepubliczną Klinikę Usług Medycznych dla „FORTUNA” Sp. z o.o. Regus Sheraton Plaza w Warszawie.

 • Konkurs ogólnopolski dwustopniowy na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną inwestycji pn. Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z parkingiem wielopoziomowym.

2009

 • Koncepcja  modernizacji Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu;

 • Projekt budowlany modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu;

 • Koncepcja architektoniczna funkcjonalno-przestrzenna (dostosowawcza) dla oddziałów szpitalnych mieszczących się w Pawilonie Nr 1 i Nr 8 oraz opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie;

 • Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i rozbudowy przyziemia budynku szpitalnego przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie dla Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie;

 • Koncepcja architektoniczna Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego dla Urzędu Miasta Olsztyn.

 • Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze, dla WBC Maciej Kawecki z Warszawy;

2008

 • Projekt wielobranżowy (łącznie z technologią) wraz z wielowariantową koncepcją architektoniczną: Zadanie 1. „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie o Blok Operacyjny (8 sal) z salami pooperacyjnymi i Oddział Intensywnej Terapii oraz Oddziały zabiegowe”, Zadanie 2. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie”.

 • Zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bartoszyce dla terenów wyszczególnionych w załączniku graficznym nr 1.1 i 1.2 do uchwały Rady Miejskiej w Bartoszycach dla Urzędu miasta Barotszyce;

2003-2007

 • Projekt budowlany i wykonawczy wraz z technologią Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (poprzedzony kompleksową koncepcją programowo – przestrzenną) o następującym zakresie: łączna powierzchnia użytkowa dokumentacji objźtej koncepcj¹ programowo- przestrzenn¹ i projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz technologicznymi wynosi ~ Pu=8.243,17m², ³¹czna liczba ³óæek = 200, projekty obejmuj¹ 10 oddzia³ów, tj. (1) neurochirurgia, (2) kardiochirurgia z dwoma salami operacyjnymi, (3) diabetologia, (4) hematologia, (5) gastrologia, (6) ortopedia, (7) oddzia³ stacji dializ, (8) po³oæniczy i noworodki, (9) rehabilitacja, (10)gastroenterologia,  Szpitalny Odzia³ Ratunkowy, usg, rezonans magnetyczny, laboratorium, pracownia elektrofizjologii;

 • Dokumentacja projektowa na modernizację Bloku Operacyjnego (6 sal) z zapewnieniem funkcji sterylizatorni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach.

2007

 • Projekt koncepcyjny wielobranżowy dla zadania pn.: „Dostosowanie i modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni w planowanej rozbudowie szpitala – dobudowie nowego bloku do budynku zabudowy głównej szpitala i jego komunikacyjne powiązanie z istniejącym układem technologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146”;

 • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowy siedziby Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie o budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z przeznaczeniem na bloki operacyjne (4 sale), OAIT, salę „R”, centralną sterylizację, pracownię endoskopową oraz szatnie pracownicze i pomieszczenia techniczne;

 • Projekt budowlany architektoniczno-technologiczny adaptacji niskiego parteru istniejącego budynku mieszkalnego na Niepubliczny Zespół Chirurgii Jednego Dnia z jedną salą operacyjną z zapleczem oraz pom. towarzyszącymi w miejscowości Węgorzynko 15E dla „Usług Medycznych Piotr Lange” w Miastku;

 • Projekt koncepcji architektonicznej SOR oraz bloku operacyjnego z trzema salami operacyjnymi w Szpitalu SP ZOZ w Grójcu ul. Ks. P. Skargi 10;

 • Koncepcja remontu bloku operacyjnego (2 sale operacyjne) Szpitala Specjalistycznego w Prabutach;

 • Projekt modernizacji i adaptacji części pomieszczeń Szpitala w Ostródzie wraz z niezbędną dobudową nowej kubatury pod potrzeby nowego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji;

 • Koncepcja i dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy pomieszczeń Izby Przyjęć i Oddziału Dziennego Zabiegowego dla potrzeb powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim im. dr A. Gostyńskiej w Warszawie;

 • Modernizacja Pawilonu nr 6 Szpitala Wolskiego w Warszawie dla potrzeb Ośrodka Psychiatrii i Leczenia Uzależnień;

 • Projekt budowlano-wykonawczy kompleksu mieszkaniowo-usługowego nr 4 o 167 mieszkaniach i usługach w parterze z parkingiem podziemnym położony na działce 214/18 Olsztyn – Jaroty, Gmina Stawiguda, parking podziemny na 116 m.p. o powierzchni 3999m2 dla PB „MAS-BUD” w Olsztynie;

 • Projekt budowlano-wykonawczy budynku mieszkalnego nr 5 o 22 mieszkaniach z garażami w piwnicy o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych, Olsztyn – Jaroty, dz. 214/16 dla PB „MAS-BUD” w Olsztynie;

 • Projekt budowlano-wykonawczy 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 6,7,8,9 o 208 mieszkaniach położonych na działce nr 214/6 Olsztyn – Jaroty, gmina Stawiguda, o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych (jeden z budynków z pomieszczeniami usługowymi we fragmencie parteru) dla PB „MAS-BUD” w Olsztynie.

 • Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy i modernizacji IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana  w Łodzi dla potrzeb utworzenia hospicjum – I wyróżnienie.

 • Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem jest przeznaczenie terenów, położonych w obrębie Nowe Guty gmina Orzysz, dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami towarzyszącymi oraz prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych dla Gminy Orzysz;

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy terenami PKP, od wschodu i południa granicą administracyjną miasta Bartoszyce, od zachodu granicami terenu cmentarza i terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kętrzyńskiej, dla Urzędu Miasta Bartoszyce;

2006

 • Koncepcja programowo-funkcjonalno-przestrzenna i projekt budowlano-wykonawczy pawilonu stacji dializ na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie;

 • Projekt budowlano-wykonawczy dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu ul. Królewiecka 146;

 • Techniczna dokumentacja budowlana pn. „Modernizacja i rozbudowa oddziału SOR” dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie;

 • Projekt koncepcji architektoniczno - technologicznej wraz z preliminarzem kosztów modernizacji Traktów Operacyjnych (8 sal operacyjnych) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, poprzez dobudowę nowego skrzydła dla potrzeb Traktów Operacyjnych, Centralnej Sterylizacji, Szatni przy budynku głównym Szpitala.

 • Projekt budowlano – wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, o 93 mieszkaniach położonego na działce 214/5 Olsztyn – Jaroty, Gmina Stawiguda 93-rodzinny z garażem podziemnym dla PB „MAS-BUD” w Olsztynie, osiedle ”Nad Łyną”;

 • Projekt budowlano-wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2, o 76 mieszkaniach, 6-klatkowego o wysokości 4 kondygnacji wraz z garażami indywidualnymi w poziomie piwnic położony na działce 214/5 Olsztyn – Jaroty, Gmina Stawiguda, dla PB „MAS-BUD” w Olsztynie;

 • Projekt budowlano-wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 o 22 mieszkaniach z usługami w parterze, trzykondygnacyjnego; położony na działce 214/5 Olsztyn – Jaroty, Gmina Stawiguda dla PB „MAS-BUD” w Olsztynie.

 • Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce – terenu ograniczonego od północy skrzyżowaniem ulic Warszawska - Andersa, od wschodu ul. Warszawską, od południa projektowanymi terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od zachodu ul. Andersa, dla Urzędu miasta Bartoszyce;

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Wielbark, dla terenu przyległego od strony wschodniej do wsi Wielbark pomiędzy torami PKP a ul. Nowowiejskiego dla Gminy Wielbark;

 • Wykonanie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce

 • Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński, dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński;

 • Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Bartoszyce ograniczonego od północy i zachodu rzeką Łyną, od południa terenami PKP, od wschodu rzeką Suszycą, dla Urzędu Miasta Bartoszyce;

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Wielbark, obejmujący trasę linii energetycznej 110 kV łącznie z GPZ, od wsi Wielbark do granicy gminy Szczytno, dla Gminy Wielbark;

2005

 • Dokumentacji projektowa budowlana i wykonawcza inwestycji pn. „Modernizacja budynku Bloku Żywieniowego na Blok Operacyjny i inne jednostki organizacyjne Szpitala” dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie;

 • Modernizacja i rozbudowa Szpitala Miejskiego. Wykonanie projektu budowlanego pawilonu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie;

 • Projekt budowlano-wykonawczy oddziałów: ginekologiczno-położniczego, patologii ciąży i porodowego oraz oddziału noworodków wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu;

 • Projekt architektoniczno-technologiczny oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu;

 • Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

 • Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna wraz ze zmianą m.p.z.p. dla osiedla 13-hektarowego „Nad Łyną” w Olsztynie obejmująca 9 dużych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czterokondygnacyjnych, garaże podziemne i miejsca parkingowe naziemne, zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, apartamnetową, szeregową, tereny sportowe (boiska sportowe) i rekreacyjne, przystań kajakową z kompleksem gastronomiczno – hotelowym, budynek usługowo – handlowy. Projekt wykonany dla dewelopera – PB „MAS – BUD” Olsztyn.

 • Konkurs międzynarodowy na koncepcję architektoniczną Filharmonii Olsztyńskiej.

 • Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dz. 214/4, gmina Stawiguda obręb Jaroty, na zlecenie Gminy Stawiguda;

 • Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu pod budownictwo letniskowe w obrębie Harsz miejscowość Stepy i Dziaduszyn gmina Pozezdrze, dla „MASTERPRESS” Sp. zo.o;

 • Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Wielbark, w rejonie ul Nowowiejskiego, dla Gminy Wielbark;

 • Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielbark, obszarów przyległych do wsi Wielbark od strony wschodniej dla Gminy Wielbark;

 • Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście Ełk, ograniczonego ulicą Przemysłową, ulicą Suwalską, od wschodu i południa granicą miasta Ełk – zwanego „EŁK – PODMIEJSKA”, na zlecenie Miasta Ełk;

 • Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w mieście Ełk, ograniczonego ulicą Tadeusza Kościuszki, J. Dąbrowskiego, Armii Krajowej i E. Orzeszkowej – zwanego „EŁK – KOSZARY – PÓŁNOC”, na zlecenie Miasta Ełk;

 • Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda, obręb Jaroty;

2004

 • Projekt Budowlany dwukondygnacyjnego pawilonu handlowego o pow. zabudowy ok. 6500 m² i pow. sali ok. 4050 m² z  parkingiem przy ul. Pstrowskiego/ Kasprzaka w Olsztynie dla PKB „INWEST” S.A. w Ząbkach k/Warszawy;

 • Projekt Budowlany modernizacji budynku handlowo- usługowo- biurowego w narożniku ulic 11-go Listopada i Placu Jedności Słowiańskiej w Olsztynie Domów Handlowych „Tomek” i „Jakub” dla „PREF‑BUD” Sp. z o.o. w Olsztynie;

 • Kompleksowa dokumentacja techniczno-kosztorysowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146;

 • Projekt technologiczno-budowlany Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146;

 • Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy boisk zewnętrznych przy Miejskiej Hali Sportowej w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego;

 • Projekt budowlany i wykonawczy Budynku Handlowo-Usługowego przy Al. M. J. Piłsudskiego w Olsztynie dla „WOMAK” Sp. z o.o. we Wrocławiu;

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy budynku biurowo-handlowo-usługowego SIGMA przy al. M. J. Piłsudskiego w Olsztynie, o powierzchni całkowitej ok. 5000 m² dla „SDG – Sigma Development Group” w Olsztynie;

 • Dokumentacja techniczna na budowę kompleksu sportowego przy ul. Jeziołowicza w Olsztynie, składającego się z dwóch krytych kortów tenisowych i boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz adaptację pawilonu przy ul. Jeziołowicza 11 na zaplecze sanitarne tego kompleksu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY” w Olsztynie;

 • Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy budynku Laboratorium Oddziału Endokrynologii i Patologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

 • Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna oraz projekt budowlano- wykonawczy 8 domków wolnostojących położonych na działkach w Olsztynie przy ul. Kujawskiej dla PB „MAS-BUD” w Olsztynie;

 • Projekt budowlano- wykonawczy budynku mieszkalnego 36-rodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym w piwnicy na działce 118-108/1 przy ulicy Kutrzeby w Olsztynie dla PB „MAS‑BUD” w Olsztynie;

 • Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – Bratna Strona”, dla Gminy Miejskiej Szczytno;

 • Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze, na zlecenie gminy Pozezdrze

 • Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie „OKOWIZNA”, obręb Harsz, gmina Pozezdrze – zadanie „D”, dla Gminy Pozezdrze;

 • Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce – terenu ograniczonego od północy i wschodu zabudową ulic Gdańska, Bema, od południa rzeką Łyną oraz zabudową ulic Słowackiego i Struga, od zachodu ciekiem wodnym pomiędzy rzeką Łyną i ul. Gdańską, dla Urzędu Miasta Bartoszyce;

2003

 • Opracowanie dokumentacji projektowej miejskiej hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku Warmińskim;

 • Projekt Budowlany modernizacji i rozbudowy sklepu nr 6 o pow. ok. 700m² przy ul. Jeziornej 1 w Olsztynie dla PSS „Społem” w Olsztynie;

 • Dokumentacja projektowa na budowź pawilonu handlowo- us³ugowego o powierzchni ca³kowitej do 2000 m² w tym sali sprzedaæy do 1500 m² zlokalizowanego na terenie działki Nr 98-7/1 w naroæniku ulic Wyszyńskiego i Pi³sudskiego w Olsztynie jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem p³askim o konstrukcji stalowej dla „PREF-BUD” w Olsztynie;

 • Projekt Budowlany dwukondygnacyjnego obiektu handlowego z parkingiem i dostawą towaru w poziomie parteru i salą sprzedaży na piętrze w Olsztynie dla Torino Development Spółka z o.o. w Warszawie;

 • Wykonanie Projektu Budowlanego trybuny dla minimum 200 osób na stadionie w Korszach;

 • Projekt Budowlany przebudowy i rozbudowy ośrodka sportowo- rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Morągu z restauracją, gabinetami odnowy biologicznej, krytą pływalnią z zapleczem oraz kręgielnią dla PHP „ROMAL” w Małdytach;

 • Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy Centrum Kardiochirurgii z dwiema salami operacyjnymi,  w budynku głównym szpitala. Projekt wykonany pod merytoryczną opieką prof. Religi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18;

 • Projekt Budowlany dobudowy do istniejącego pawilonu wystawowego mebli „Europa Center” przy ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie nowej hali o powierzchni do 2000m2  z przeznaczeniem na powierzchnię wystawową dla „Mazurskie Real Estate” Sp. z o.o. w Olsztynie;

 • Koncepcja programowo- przestrzenna budowy siedziby Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego przy ul. Kościuszki 39 w Olsztynie;

 • Projekt budowlany domu jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczonego z budynkiem basenu, technologią i sieciami zewnętrznymi na działce 182/1 w Waszulkach gmina Nidzica. Powierzchnia użytkowa ok. 500m² dla Pana Pawła Szczepkowskiego.

 • Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu gminy mWielbark – działka nr 904/9 przy ul. 1-go Maja 38 w Wielbarku, dla Gminy Wielbark;

 • Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński;

 • Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński, dla Gminy miejskiej Lidzbark Warmiński;

 • Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji dla Urzędu Gminy Lubomino;

2002

 • Projekt Budowlany przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu hotelowego w Dorotowie 76 gmina Stawiguda nad Jeziorem Kepijka na zespół pensjonatowo- mieszkalny dla starszych i niepełnosprawnych z częścią gastronomiczną i basenem 5 x 10m, pomieszczeniami rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz zewnętrzną windą;

 • Stacja paliw w Nidzicy dla Conoco Poland Sp. z o.o.;

 • Projekt Budowlany modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie;

 • Koncepcja programowo-przestrzenna wolnostojącego pawilonu mieszczącego centralną sterylizatornię ze stacją dezynfekcji łóżek, kuchni do tacowego systemu dostarczania żywności wraz z dystrybucją posiłków do odbiorców zewnętrznych oraz centralnej elektrociepłowni dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie;

 • Projekt Budowlany rozbudowy budynku handlowo- usługowego „ASTOR& KUBA” przy ulicy Żelaznej 4 w Olsztynie o część biurową jako budynek niepodpiwniczony trzykondygnacyjny z dachem płaskim;

 • Projekt Budowlany hali 12m x 48m parterowej o konstrukcji nośnej stalowej przy ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie, przeznaczonej na pawilon wystawowy mebli „Europa Center” oraz restaurację cateringową.

 • Konkurs  na rozbudowę i modernizację Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 • Opracowanie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino – budownictwo mieszkaniowo – usługowe w obrębie Lubomino i w obrębie Rogiedle dla Gminy Lubomino;

 • Opracowanie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oraz analiza zagospodarowania przestrzennego miasta i rewizji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński;

2001

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie;

 • Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rozbudowy zespołu rekreacyjno-hotelowego „Anders” w Starych Jabłonkach;

2000

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy zakładu produkcyjnego „WARMEL” w Wielbarku;

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy ośrodka wypoczynkowego NBP Guzianka w Rucianem – Nidzie;

 • Koncepcja architektoniczna i projekt budowlany zagospodarowania Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim;

 • Zakład produkcyjny „Warmel” w Wielbarku;

 • Koncepcja architektoniczna i projekt budowlany i wykonawczy hali magazynowej w Iławie przy ul. Ostródzkiej;

 • Projekt budowlany i wykonawczy Miejskiej Hali Sportowej w Lidzbarku Warmińskim;

 • Koncepcja architektoniczna amfiteatru przy fosie zamkowej w Lidzbarku Warmińskim.

 • Projekt koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny zabudowy mieszkaniowej z częścią rekreacyjną przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie dla „Rolmex” S.A. w Warszawie;

 • Projekt budowlany i wykonawczy dwóch budynków mieszkalnych dla OTBS w Olsztynie przy ul. Królowej Jadwigi.

1998 – 2000

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy zakładu krawieckiego w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej;

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy pawilonu handlowego w Łomiankach k/Warszawy (Pu ~ 11.000 m2);

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy Centrum wystawienniczo-handlowego w Łodzi przy ul. Niciarnianej;

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy Pawilonu handlowego przy ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie;

 • Projekt budowlany i wykonawczy Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu Miejskim w Olsztynie;

 • Koncepcja architektoniczna i projekt budowlany i wykonawczy Fabryki Cukierków „Jutrzenka” w Dobrym Mieście;

 • Hala targowa przy ul. Kopernika/Kościuszki/Kajki w Olsztynie. (C.H. „MANHATTAN”).

 • Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna osiedla mieszkaniowego o powierzchni 3,3 ha położonego w Olsztynie w kwartale ulic Sikorskiego, Wilczyńskiego, Kutrzeby dla Spółdzielni Mieszkaniowej „KORMORAN”; Projekty budowlano-wykonawcze ośmiu budynków mieszkalnych 4-5 kondygnacyjnych wraz z garażami w poziomie piwnic, garażami podziemnymi, naziemnymi. Projekty wykonawcze małej architektury, placów zabaw.

 • Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zabudowy mieszkaniowej średniowysokiej 18 sekcyjnej o 235 mieszkaniach, ze zróżnicowaną strukturą mieszkań, dwoma garażami podziemnymi oraz usługami w parterze w rejonie ulic Sikorskiego/Pstrowskiego w Olsztynie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator”. Wykonanie projektów budowlanych i  wykonawczych do koncepcji architektonicznej.

 • Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zabudowy usługowo-mieszkaniowej szeregowej w Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie) położonej w strefie ochrony konserwatorskiej.

1997

 • Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Dworca Żeglugi Mazurskiej w Ostródzie;

 • Restauracja „Kolorowa” – projekt koncepcyjny rozbudowy, projekt wystroju wnętrz;

 • Adaptacja budynku mieszkalnego na przychodnię lekarza rodzinnego w Zalewie, woj. warmińsko-mazurskie;

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipowie k/Ostródy pod ochroną Konserwatora;

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy pomostów na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego w Ostródzie.

1996

 • Koncepcja architektoniczna i projekt techniczny rozbudowy pawilonu wystawowego „Europa Center” w Ostródzie;

 • Koncepcja architektoniczna i projekt wykonawczy Miejskiej Hali Targowej w Olsztynie przy ul. Okrzei;

 • Koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszczeń po byłej fabryce „Technochemia” na potrzeby Domu Mody „Mod-Art”;

 • Koncepcja architektoniczna i projekt budowlano-wykonawczy Domu Wczasowego przy ul. Jaszczurcza Góra 28 w Mrągowie;

 • Koncepcja architektoniczna i projekt budowlano-wykonawczy lekkoatletycznego stadionu akademickiego ART‑AZS w Kortowie. Stadion uzyskał certyfikację zezwalającą na rozgrywanie zawodów lekkoatletycznych międzynarodowych;

 • Koncepcja architektoniczna i projekt budowlano-wykonawczy Inkubatora Przedsiębiorczości dla „BUDIMEX”.

 • Osiedle 14 domków jednorodzinnych w Mrągowie – projekty koncepcyjne i wykonawcze.

1995

 • Koncepcja architektoniczna i projekt techniczny wnętrz Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. Łódź w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego;

 • Projekt koncepcyjny rozbudowy, modernizacji i aranżacji wnętrz budynku przy pl. Wolności w Olsztynie na „Centrum Książki” – obiekt pod ochroną konserwatorską (1995-1996);

 • Projekt adaptacji i przebudowy istniejącego budynku po byłym Domu Środowisk Twórczych w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie dla potrzeb Powszechnego Banku Kredytowego S.A. II O/Olsztyn;

 • Koncepcja architektoniczna i projekt wykonawczy mola spacerowego nad jez. Krzywym w Olsztynie przy ul. Jeziornej wraz z sezonową kawiarnią i parkingiem;

 • Koncepcja architektoniczna oraz projekt wystroju wnętrz restauracji „Feta” przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie.

 • Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej rozbudowy siedziby Polskiego Radia w Olsztynie przy ul. Radiowej 24.

1994

 • Koncepcja architektoniczna, projekt wraz z wizualizacją i projekt techniczny Zakładu Pogrzebowego z częścią mieszkalną w Mrągowie przy ul. Młodkowskiego;

 • Projekt Koncepcyjny rozbudowy ośrodka wypoczynkowego Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, ośrodek w Wierzbowie;

 • Projekt techniczny adaptacji obiektów po byłej Fabryce Domów w Iławie na potrzeby Mazurskich Magazynów Meblowych;

 • Projekt techniczny adaptacji starego ratusza w Olsztynie na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej;

 • Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy biurowca klasy „A” Telekomunikacji Polskiej w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego.

 • Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy ośmiu segmentów domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy projektowanej ulicy „Pętlowej” w Olsztynie, osiedle Słoneczny Stok dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Asystenta”.

1993

 • –Projekty koncepcyjne, budowlano-wykonawcze 15 domów jednorodzinnych o powierzchni od 99 m2 do 750 m2 dla inwestorów: Baran Ireneusz, Nowacki Wiesław, Orzechowski, Kozłowski, Gołaszewski, Makowski, Jaszczułt, Wawro, Faruga, Suszczewicz, Sosak, położonych w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Ostródzie.

bottom of page