top of page
o firmie

Zespół architektów skupionych wokół Sosak i Sosak łączy spojrzenie na rzeczywistość i oddziaływanie na nią. Dążymy do tego, aby nasz sposób pojmowania rzeczywistości łącznie z ograniczeniami jakie przynosi, stał się źródłem twórczej inspiracji w kreowaniu standardów projektowych. Pozostajemy otwarci na nowe trendy i wartości, unikając zabawy formą jako wartością bezwzględną. W naszych pracach staramy się definiować temat w sposób dla niego charakterystyczny, tak, by stał się źródłem inspiracji do poszukiwań architektonicznych.

 

"Sosak i Sosak Projekt" sp. z o.o. istnieje od grudnia 1992 r. i jest jednym z większych biur architektoniczno-urbanistycznych w regionie. Zarządzana przez architekta Stanisława Sosaka i architekt Annę Dąbrowską-Sosak – projektantów, rzeczoznawców budowlanych w branży architektonicznej, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie architektury i urbanistyki. Architekt Stanisław Sosak posiada 6-letnie doświadczenie w pracy za granicą w charakterze projektanta i wykładowcy na Uniwersytecie w Constantine. 

Sosak i Sosak Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Zodiakalna 2 zarejestrowana jest pod KRS 0000114339 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z Kapitałem zakładowym 50.000,00 zł, NIP 739-02-06-321. 

 

Firma jest członkiem Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.

bottom of page