top of page
oferta

Pracownia realizuje złożone projekty wielobranżowe obiektów kubaturowych z zakresu służby zdrowia, nauki i szkolnictwa, handlu i usług, rekreacji, mieszkalnictwa oraz architektury przemysłowej. Wykonujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań, jak również analizy urbanistyczne.

Współpracujemy z doświadczonymi projektantami branżowymi na długoterminowych kontraktach przez okres ostatnich kilkunastu lat, realizując zamówienia projektowe od wstępnych koncepcji do momentu „przekazania” obiektu w użytkowanie. Odpowiadamy za poprawność prowadzenia procedur formalno-prawnych.

Dbamy o pełne zaspokojenie oczekiwań klientów, terminowość wykonywania prac, nienaganność estetyczną, merytoryczną i techniczną powstających obiektów.

Nasze działania cechuje odpowiedzialność na wielu płaszczyznach: artystycznej, rozwiązań materiałowych, ekonomicznej czy inżynieryjnej.

28

LAT DOŚWIADCZENIA

186

WYKONANYCH PROJEKTÓW

120

INWESTORÓW, KTÓRZY NAM ZAUFALI

bottom of page