top of page

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:             

INWESTOR:             

POWIERZCHNIA Pu:             

STATUS:

EDUKACJA       

2015           

OLSZTYN            

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  

7 051 m2             

W TRAKCIE REALIZACJI

Budynek zlokalizowany na terenie kampusu uniwersyteckiego w dzielnicy Kortowo, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej trasy wylotowej na Warszawę. Forma budynku została integralnie powiązana z planem urbanistycznym otoczenia poprzez swoją rozczłonkowaną bryłę oraz zróżnicowane wysokości poszczególnych modułów. Zespół funkcji obejmuje przymknięty plac, który jest naturalnym przedłużeniem publicznych przestrzeni uniwersytetu przeznaczonych dla studentów i pracowników uniwersytetu. 

bottom of page