top of page

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:             

INWESTOR:             

POWIERZCHNIA Pu:             

STATUS:

EDUKACJA       

2015-2023           

OLSZTYN            

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  

7 051 m2             

ZREALIZOWANY

Budynek zlokalizowano na terenie kampusu uniwersyteckiego w dzielnicy Kortowo, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej trasy wylotowej na Warszawę. Swoją estetyką budynek nawiązuje do historycznych zabudowań Kortowa wzniesionych w latach 1886-1889, które pierwotnie mieściły szpital psychiatryczny a obecnie służą Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu. Wydział WPiA i WNS jest współczesną interpretacją dawnej estetyki - zastosowane materiały i kolorystyka nawiązują swoim charakterem do dawnych obiektów. Podczas procesu projektowego architektom przyświecała maksyma 'genius loci', która w naturalny sposób zdeterminowała przyjęte rozwiązania.

Forma obiektu została integralnie powiązana z planem urbanistycznym otoczenia poprzez swoją rozczłonkowaną bryłę oraz zróżnicowane wysokości poszczególnych modułów. Zespół funkcji obejmuje przymknięty plac, który jest naturalnym przedłużeniem publicznych przestrzeni uniwersytetu przeznaczonych dla studentów i wykładowców.

Elewacje (płytki): King Klinker S.A.

Zdjęcia: Patryk Pohl Photography

bottom of page