top of page

ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W JAŚLE

KONKURS - II NAGRODA

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:             

INWESTOR:             

POWIERZCHNIA Pu:             

STATUS:

OPIEKA ZDROWOTNA       

2014           

JASŁO            

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE   

—            

KONKURS

Wybudowany w drugiej połowie lat 60-tych ubiegłego stulecia kompleks szpitalny położony z pięknym zabytkowym kompleksie parkowo-pałacowym realizował ówcześnie modernistyczne założenia i z pewnością był obiektem bardzo nowoczesnym. Realizując obecną rozbudowę uwzględniono nie tylko ekonomiczny aspekt inwestycji i zaproponowano nowoczesne, proste formy współgrające z pierwotnymi założeniami.

Wejście główne zostało mocno zaakcentowane. Proste, surowe bloki piaskowca ścian zewnętrznych porozcinane dużymi przeszkleniami stanowią istotny punkt identyfikacyjny głównego wejścia do szpitala i stanowią właściwą przeciwwagę do podjazdu do SOR-u. Mocno wysunięta bryła o wysokości dwóch kondygnacji nie może zostać niezauważona. Położona w głównym ciągu komunikacji kołowej i pieszej umożliwia prawidłową organizację poruszania się.

Budynek poradni i przychodni to czterokondygnacyjna bryła o kształcie prostokąta z wyraźnie zaznaczonymi, wysuniętymi poza lico podziałami poziomymi (płyty stropowe) oraz pionowymi (ściany konstrukcyjne, usztywniające elementy pełne).

Mocno zaakcentowana została strefa wejść głównych do Budynku Psychiatrii - zadaszona lekkim daszkiem z okrągłymi naświetlami, które stanowią dodatkowe doświetlenie strefy wejściowej. Wygodny podjazd z placykiem rekreacyjnym z fontannami i ascetycznymi siedziskami dopełnia atmosfery spokoju, relaksu i komfortu.

bottom of page