top of page

ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO

SZPITALA DZIECIĘCEGO

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:             

INWESTOR:             

POWIERZCHNIA Pu:             

STATUS:

OPIEKA ZDROWOTNA       

2010           

OLSZTYN            

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 

5 900 m2             

ZREALIZOWANY

Największy w regionie szpital dziecięcy został rozbudowany o tzw. „skrzydło południowe” z funkcją wejścia głównego i centralnym parkingiem. Rozbudowa obejmuje bryły D1 i D2 połączone łącznikiem z budynkiem głównym szpitala. Sposób połączenia z istniejącą bryłą szpitala nie był przypadkowy: konkretne oddziały musiały zostać połączone z istniejącą bryłą w określony sposób. Funkcja ta została rozwiązana w sposób prosty i ekonomiczny. Układ urbanistyczny odpowiada charakterowi elewacji: zastosowane rytmiczne podziały okien układu filar i pasy międzyokienne uzupełnione kolorowymi panelami unoszą się lekko na szklanej fasadzie hallu głównego.

bottom of page