top of page

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA

W PORCIE PRASKIM

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:                        

POWIERZCHNIA Pu:             

STATUS:

EDUKACJA       

2014           

WARSZAWA            

7 942 m2             

KONCEPCJA

Sportowa Szkoła Podstawowa to wielokierunkowa struktura stanowiąca sumę oddziałujących i przenikających się przestrzeni oraz wzajemnych relacji, podkreślających bogactwo ludzkich zachowań i interakcji. Granice zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne są płynne, niemal niewyczuwalne. Wieloplanowość oraz ażurowość konstrukcji pozwala na wielopłaszczyznową obserwację wewnętrznego środowiska. Architektura Sportowej Szkoły podstawowej to gra skali oraz wzajemnych proporcji. Obiekt z zewnątrz prosty w formie, skoncentrowany w sobie, wewnątrz zdaje się być pewną rozciągłością, swobodnie ukształtowaną strukturą, stworzoną z licznych elementów ją definiujących.

Program szkoły zawiera dwie główne funkcje: sportową oraz edukacyjną wzbogaconą o stołówkę szkolną i bibliotekę. Część sportowa składająca się z krytej pływalni oraz sali gimnastycznej stanowi element, koncentrujący wokół siebie życie szkoły. Wraz z biblioteką, świetlicą oraz aulą pełnią one również funkcje wewnętrznych dziedzińców doświetlających głęboki trakt obiektu. Budynek został ukształtowany w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie części rekreacyjnej i udostępnienie jej dla mieszkańców Pragi. 

bottom of page