top of page

BUDYNEK RATUSZA MIASTA I GMINY

KONSTANCIN-JEZIORNA

KONKURS

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:             

INWESTOR:             

POWIERZCHNIA Pu:             

STATUS:

BIUROWA       

2013           

WARSZAWA            

URZĄD MIASTA KONSTANCIN-JEZIORNA  

2 685 m2             

KONKURS

Oficjalny charakter gmachu zawarty jest w jego prostocie funkcjonalnej i przestrzennej. Reprezentacyjność wyrażana jest jakością
przestrzeni, architektury, jej skali. Nie ma miejsca na przypadkową ornamentykę. Betonowa, nowoczesna kolumnada wejścia głównego
symbolizuje stabilność i trwałość. Drewniano-stalowe pionowe elementy fasady głównej nawiązują do szczególnego charakteru
miejscowości uzdrowiskowej. Na placu przed ratuszem wysokie ponad attykę fasady, maszty flagowe, wbite w ziemię nadają gmachowi
i przestrzeni publicznej mu przynależnej szczególny, reprezentacyjny charakter, wpisując się jednocześnie w tektonikę fasady wejściowej.

bottom of page