top of page

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

DLA SPÓŁDZIELNI "JAROTY" W OLSZTYNIE

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:             

INWESTOR:             

POWIERZCHNIA Pum:             

STATUS:

MIESZKALNA      

2017           

OLSZTYN            

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAROTY"   

3 497 m2             

KONCEPCJA

Układ urbanistyczny tworzą trzy czterokondygnacyjne budynki mieszkalne o 32, 24 i 16 mieszkaniach. Przestrzeń między budynkami nie jest martwym elementem urbanistyki - dzięki zaprojektowaniu zielonych skwerów oraz placów z zielenią, parasolami i miejscami do siedzenia stanie się częścią rekreacyjną, humanitarną, miejscem spotkań.

Budynki zostały zaprojektowane w sposób zwarty, bez rozczłonkowania ścian zewnętrznych. Taki sposób kształtowania zabudowy jest niezwykle ekonomiczny zarówno w procesie budowania jak również w eksploatacji – straty ciepła przez ściany zewnętrzne są najmniejsze z możliwych. Charakter elewacji kształtują pasy okalających budynki loggi, które zapewniają użytkownikom możliwość z ich korzystania z większości pomieszczeń.

bottom of page