top of page

KOLONIA 9 DOMÓW WIELORODZINNYCH

PRZY UL. KU WIŚLE W WARSZAWIE

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:                        

POWIERZCHNIA Pum:             

STATUS:

MIESZKANIOWA      

2016           

WARSZAWA               

5 615 m2   

KONCEPCJA         

Głównym założeniem projektowym było zaproponowanie zespołu niskich domów wielorodzinnych oferujących mieszkania o walorach charakterystycznych dla budownictwa jednorodzinnego. Istotnym kryterium stała się wielkość oraz układ przestrzenny lokali - poszczególne budynki powinny oferować apartamenty przeznaczone dla różnych modeli rodziny, możliwości finansowych oraz upodobań potencjalnych nabywców. W konsekwencji powstało 7 typów domów wielorodzinnych o różnych konfiguracjach oferujących lokale mieszkalne o 41 indywidualnych układach. Wiele z nich cechuje elastyczność funkcjonalna postrzegana w okresie całego "życia" budynku i rozumiana jako podatność na zmiany wynikające z ewoluujących wraz z upływem lat ludzkich potrzeb i struktur rodzinnych - możliwość dzielenia wielopoziomowych mieszkań, ich częściowa sprzedaż lub wynajem. Istotna była również indywidualizacja estetyczna oraz funkcjonalno-przestrzenna poszczególnych lokali, a maksymalne ograniczenie powtarzalności układów było zabiegiem celowym i pożądanym. Szeroka paleta różnorodnych mieszkań pozwala potencjalnemu nabywcy wybrać mieszkanie, z którym dana osoba najlepiej się identyfikuje. Odmienność wybranych lokali w budynku przekłada się na poczucie pewnej odrębności i indywidualności.
 

Dominującą ideą towarzyszącą procesowi kształtowania terenów zewnętrznych było zapewnienie jak największej ilości mieszkań ogródków z tarasami oraz czytelny podział programu działki na strefy prywatne, półprywatne oraz przestrzenie sąsiedzkie. Istotną kwestią było zdefiniowanie otaczającego budynki obszaru w sposób wyraźnie określający właściciela oraz wiążąca się z daną przynależnością odpowiedzialność za jego utrzymanie. Założenie składa się z czterech placów o sąsiedzkim charakterze, przez które wiedzie główny trakt pieszy o orientacji płn.-płd. Całość tworzy sekwencję indywidualnych przestrzeni o rekreacyjnej funkcji. Projektowana kolonia domów pozbawiona została barier w postaci płotów i murów - granice między poszczególnymi strefami mają wymiar bardziej psychologiczny niż fizyczny.

bottom of page