top of page

CENTRUM ONKOLOGII

WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP.

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:             

INWESTOR:             

POWIERZCHNIA Pu:             

STATUS:

OPIEKA ZDROWOTNA       

2017        

GORZÓW WLKP.            

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O.   

1836 m2            

NIEZREALIZOWANY

Projektowany budynek stanowi rozbudowę budynku głównego. W celu zapewnienia komunikacji z istniejącym kompleksem budynków szpitalnych budynek połączono od strony wschodniej z budynkiem istniejącego „H” na kondygnacjach piwnicy i parteru.

bottom of page