top of page

AMBASADA RP W BERLINIE

KONKURS

FUNKCJA:       

ROK:             

LOKALIZACJA:             

INWESTOR:             

POWIERZCHNIA Pu:             

STATUS:

BIUROWA       

2012           

BERLIN            

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH   

9 846 m2             

KONKURS

Wyjątkowość i uprzywilejowane usytuowanie działki, położonej w Berlinie przy ulicy Unter den Linden 70/72, przeznaczonej pod budowę zespołu budynków Ambasady RP z Wydziałem Konsularnym jest bezsporne. Położony w kwartale ulic: Unter den Linden, Wilhelmstrasse, Dorotheenstrasse, Schadowstrasse teren, w bliskim sąsiedztwie Bramy Brandenburskiej oraz budynków ambasad innych państw, z szeroką pierzeją od ulicy Unter den Linden – posiada walory lokalizacyjnie nieporównanie korzystniejsze od budynków ambasad innych państw. To szczególne, korzystne położenie stało się elementem założeń urbanistycznych i architektonicznych.

Powyżej drugiej kondygnacji nad tarasem reprezentacyjnym wznosi się, cofnięty względem obiektów fasady frontowej, tzw. „Budynek Ambasadora” stanowiący trzeci element zespołu budynków, wycofany w kierunku północnym względem fasady głównej frontowej. Pomiędzy wspomnianymi trzema budynkami znajduje się główny zewnętrzny reprezentacyjny taras ambasady mający kontakt z ulicą Unter den Linden poprzez ażurową kolumnadę środkowej części fasady frontowej. Jest to podstawowa zasada przyjętej kompozycji przestrzennej, aby taras reprezentacyjny podnieść do poziomu trzeciej kondygnacji i tym samym wyeliminować wrażenie „studni” lub „podwórka na zapleczu”. Ponadto uzyskano ekspozycję „Budynku Ambasadora” przy zachowaniu jego odrębności dostępu, co stanowi nawiązanie do „wieży na dziedzińcu zamku średniowiecznego stanowiącej ostatni punkt obrony”. Bardzo korzystna jest ekspozycja ulicy Unter den Linden z poziomu trzeciej kondygnacji Ambasady – element wyniesienia podnosi bezpieczeństwo obiektu, ale również stanowi czytelne usytuowanie zarówno dla gości ambasady, jak również poruszających się po ulicy.

bottom of page